Ronny Johansen

Ronny Johansen

Universitetslektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Vestfold (C3-15)
Ronny Johansen har vært lærer i barneskolen fra 1989 til 2010, og siden undervist i norsk i Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn. Han har også vært programkoordinator (programleder) for dette programmet. Er knyttet til forskergruppa "Barns overgang fra barnehage til skole og begynneropplæringen" og har begynneropplæring i norskfaget som interessefelt.

Ansvarsområder

- Emneansvarlig på norskemner i GLU 1.-7.trinn

- Emneansvarlig på videreutdanning i norsk for barnetrinnet (Kompetanse for kvalitet)

- Underviser på masteremner innen begynneropplæring

- Veileder masterstudenter innen begynneropplæring

- Leder utvekslingsprosjekt i samarbeid med University of Winchester (ELITE-prosjektet)

Kompetanse

CV

2021     Pedagogisk kompetanseutvikling og utdanningskvalitet (10 stp.), Universitetet i Sørøst-Norge

2020     Vitenskapsteori, etikk og metodologi (1. opprykk) (7,5 stp.), Universitetet i Sørøst-Norge

2009:    Master i språk, studieretning nordisk, særlig norsk språkvitenskap (120 stp), Universitetet i Oslo. Mastergraden består av både displinfaglige og didaktiske emner. Masteroppgaven (60 stp) var en studie av ungdomsspråk i chat på nettet.    

2004:    Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (30 stp.) Høgskolen I Volda.

2004:    Norsk mellomfagstillegg (30 stp.) Høgskolen i Telemark.

2003:    Norsk grunnfag (60 stp), Høgskolen i Telemark.

1993:    Examen Philosophicum (21 stp), Universitetet i Tromsø.

1991:    Mediekunnskap (30 stp.) Telemark Lærerhøgskole.

1989:    Musikk 2 (30 stp.)  Telemark Lærerhøgskole.

1989:    Allmenlærerutdanning (180 stp.) Telemark lærerhøgskole, inkludert fordypning i musikk.   

Publikasjoner

Publikasjoner i Cristin