Runar Bakken

Runar Bakken

Dosent Emeritus
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Porsgrunn ()
Omsorg- og velferdstjenester, kjønn, klasse, kompetanseutvikling og rekruttering. Gerontologi.

Ansvarsområder

Medlem og nestleder av forskergruppen USN EldreForsk.

https://www.usn.no/forskning/hva-forsker-vi-pa/helse-og-velferd/eldreforsk/

 

Kompetanse

Dosent

CV

Curriculum Vitae

 

Navn: Runar Bakken

Født: 17.01.52

 

Dosent emeritus ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Faglig interessefelt
Omsorg- og velferdstjenester, kjønn, klasse, kompetanseutvikling og rekruttering. Gerontologi.

 

Forskningsprosjekter.

 

1999-2002:     Demokrati- og maktutredningsprosjekt.

2001-2005:      Studentmasse i endring. Ny pedagogisk utfordring. Regionalt forskningsprosjekt

2000-2004:     Kjønn - sykepleie og rekruttering

2003-2004:     Kvinnelig bemanning. På oppdrag fra NSF

2004:               Mann i ingenmannsland

2005-2008:     Evaluering av Evuk (kompetansehevingsprosjekt i kommunal sektor –

4 kommuner i Hordaland ledet av Sissel Tollefsen og Tone Mekki)

2007- 2009:     Menn i omsorgsyrker (MiO) faglig leder av prosjektet

2010:               På leting etter kjønn i sykepleiefaglig pensumlitteratur.

2012:               Holdninger til formell utdanning blant ufaglærte innen kommunal pleie- og                      omsorgssektor

2012-2014:     Hva innebærer det å eldes og leve som gammel

2016:               Forskningsgruppen Eldreforsk: Tematikk: «Transitions»                

 

Vitenskapelige publikasjoner.

 

Bakken, Runar

Frykten for alderdommen. Om å eldes og leve som gammel. Res Publica 2014 (ISBN 9788282260435) 218 s.
Bakken, Runar.
Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle. Fagbokforlaget 2018 (ISBN 978-82-450-2157-8) 230 s.
Bakken, Runar.
Bilde av gamle som barn. Gerontologi 2015 (1) s. 12-17
Bakken, Runar.
Modermordet : om sykepleie, kjønn og kultur. Universitetsforlaget 2001 (ISBN 8251840538) 216 s.
 

Vike, Halvard; Bakken, Runar; Haukelien, Heidi; Kroken, Randi; Brinchmann, Arne.
Maktens samvittighet : om politikk, styring og dilemmaer i velferdsstaten. Gyldendal Akademisk 2002 (ISBN 8205306451) 240 s.
 

Bakken, Runar.
Mann i ingenmannsland: et essay om menn og omsorg, hjemme og ute. Fagbokforlaget 2004 (ISBN 8245000736) 131 s.
 

Bakken, Runar.
Englevakt. Oslo: Manifest 2009 (ISBN 9788292866153) 101 s.

 

Bakken, Runar.
Frykten for alderdommen. Om å eldes og leve som gammel. Res Publica 2014 (ISBN 9788282260435) 218 s.
 

Bakken, Runar

Forestillinger om alderdom – betydninger for omsorgsarbeid I:  Omsorgsarbeidets sosiologi

red C. B. Neumann, N. Olsvold og T. Thalgaard. Fagbokforlaget 2016

Bakken, Runar.
Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle. Fagbokforlaget 2018 (ISBN 978-82-450-2157-8) 230 s.
 


Forskningsrapporter

Haukelien, Heidi; Vike, Halvard; Bakken, Runar.
Kompetanse og faglig infrastruktur i helse- og omsorgstjenestene : evaluering av prosjektet Etter- og videreutdanning i kommunehelsetjenesten. : Telemarksforskning 2009 (ISBN 9788274012998) (252)
USN TF UiO
Bakken, Runar.
På leting etter kjønn i sykepleiefaglig pensumlitteratur. Porsgrunn: Høgskolen i telemark 2010 (ISBN 9788299835404) 74 s. (nr 1/2010)
Bakken, Runar, Arntsen Bjørnulf

Holdninger til formell utdanning blant ufaglærte innen kommunal pleie- og omsorgssektor. Rapportserie nr.8 2012 -senter for omsorgsforskning – Sør.

Vike, Halvard, Haukelien, Heidi Bakken, Runar

Kvinnelig bemanning. Rapport. Norsk sykepleieforbund

 

 

 

 

 

Publikasjoner