Siri Elisabeth Meyer

Førstelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen (4404)
Underviser i psykologi på bachelor sykepleie campus Drammen, Bakkenteigen og Porsgrunn. Underviser i psykologi på bachelor radiografi campus Drammen. Underviser i ernæring på bachelor og videreutdanninger på campus Drammen. Spesielt interessert i kommunehelsetjenesten.

Ansvarsområder

  • Emneansvarlig Folkehelse, bachelor sykepleie 2.året
  • Fagansvarlig psykologi, bachelor sykepleie, bachelor radiografi
  • Undervisningsansvarlig ernæring 1.året

Kompetanse

  • Førstelektor HSN høst 2016
  • Master sykepleievitenskap UiO 2006
  • Mellomfag + grunnfag psykologi UiO 2003
  • Videreutdanning geriatri Diakonhjemmet 1996
  • Sykepleie bachelor 1986

Publikasjoner

Meyer, Siri Elisabeth
Reflective practice in home care nursing, - possibilities and obstacles. Bringing a different world into existence. Action research as a trigger for innovations; 2011-11-04 - 2011-11-06
HIBU
 

 

Meyer, Siri E. ; Eilertsen, Grethe; Ytrehus, Siri.
Meningsfullt arbeid på sykehjem - erfarne sykepleieres perspektiv. Sykepleien Forskning 2010 ;Volum 5.(2) s. 148-154
HIBU

 

Meyer, Siri. E.; Jensen, L.H.

Hjemmesykepleiernes erfaring med ernæringsarbeid og kartlegging av underernæring.

Rapporter fra Høgskolen i Buskerud nr. 92, ISBN 978-83-8261-018-6 (online)

 

Meyer, Siri E.; Velken, R.; Jensen, L.H.

Vurdering av ernæringsstatus – et sykepleiefaglig ansvar i hjemmesykepleien.

Sykepleien forskning; Publisert 04.05.2017

https://sykepleien.no/forskning/2017/05/vurdering-av-ernaeringsstatus-et-sykepleiefaglig-ansvar-i-hjemmesykepleien