Sture Kvarv

Professor emeritus

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Bø ()
Jeg er professor i kulturpolitikk og -analyse ved Universitetet i Sørøst-Norge, avd. i Bø i Telemark. Jeg underviser på bachelor- og masternivå i kulturpolitikk og forskningsmetodikk, samt veileder studenter på alle nivå.

Ansvarsområder

 • Underviser i kulturpolitikk - bachelorstudiet
 • Underviser og har fagansvaret for "Metode i bruk" - masterstudiet
 • Har veiledningsansvar for flere masterstudenter

Kompetanse

 • Professor i kulturpolitikk og -analyse ved Universitetet i Sørøst-Norge. 
 • Dr. ing. ved Arkitektur og designhøgskolen i Oslo (AHO), 2003.
 • Eksamen i høgskolepedagogikk ved Høgskolen i Telemark, 1995.
 • Hovedfag i samfunnsgeografi (Cand.philol.), ved Universitetet i Oslo, 1987. 
 • Cand. mag, ved Universitetet i Trondheim (NTNU), 1983 

CV

 • ​​​​2012: Professor i kulturpolitikk og -analyse ved HiT/USN, avd. i Bø.
 • 2004-2012: Førsteamanuensis i kulturpolitikk og kulturforvaltning, HiT, avd. i Bø.
 • 1998-2004: Førstelektor i idrettspolitikk (HiT), avd. i Bø. 
 • 1997-1998: Høgskolelektor ved lærerutdanningen (HiT), avd. på Notodden.
 • 1994-1997: Amanuensis ved Høgskolen i Telemark (HiT), avd. i Bø. 

Komitémedlemskap m.m.

Jeg har vært medlem av diverse interne forskningsgrupper ved tidl. Høgskolen i Telemark, samt medlem av rekrutteringskomiteer ved utdanningsstedet - i tillegg til medlem av diverse arbeidsgrupper.

Publikasjoner

Publikasjoner

Kvarv, Sture.
Offentlig planlegging i velferdsstaten - eksemplene Oslo og Stockholm. : 2019 (ISBN 978-82-8390-011-8)

Kvarv, Sture.
Norsk kulturpolitikk i det 20. århundret : mellom ideologi og pragmatisme. : 2014 (ISBN 978-82-7099-756-5)

Kvarv, Sture.
Vitenskapsteori - tradisjoner, posisjoner og diskusjoner. : 2014 (ISBN 978-82-7099-750-3).