Tine Dahlskås Krogen

Stipendiat

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Notodden (B-U23)
Ph.d.stipendiat, forskningsgruppen ViPU.

Ansvarsområder

  • Underviser på BA Inkluderende spesialpedagogikk, emne rådgivning, veiledning og samarbeid. 
  • Veileder BA  og MA oppgaver.
  • Underviser på praktisk og tverrfaglig veiledning.
  • Underviser i emner ved master i pedagogikk.
  • Emneansvar for veiledningspedagogikk for lærerspesialistutdanningen i profesjonsfaglig digital kompetanse.
  • Prosjektmedarbeider i "Det er lærer du skal bli.."
  • Ph.d.stipendiat i forskningsgruppen ViPU, Veiledning i profesjon og utdanning (2021-2025).

Kompetanse

Faglærer i helse- og sosialfag.

Spesialpedagogikk.

Sosialpedagogikk.

Veiledningspedagogikk.

Master i familieterapi og systemisk veiledning.

Ph.d.kurs.

CV

Utdanning

2022- NTNU. Grad: Doktorgrad Ph.d.kurs, Sosialkonstruktivisme.Stud.poeng /: 5 stp. 

2022- ViD høgskole. Grad: Doktorgrad Ph.d.kurs, Systemiske perspektiver på kvalitativ forskning.Stud.poeng /: 5 stp. 

2022- USN. Grad: Doktorgrad Ph.d.kurs, Kreativ akademisk skriving.Stud.poeng : 5 stp. 

2021 - OsloMet. Grad: Doktorgrad Ph.d.kurs, Kvalitativ metode med vekt på deltakende observasjon og feltarbeid. Stud.poeng /vekttall: 10 stp. 

2017-11 - 2018-03 Høskolen i Sørøst-Norge - Grad: Doktorgrad Ph.d.kurs, Pedagogiske ressurser og læreprosesser. Stud.poeng /
vekttall: 10 stp. 
Vitenskapsteori, forskningsetikk og forskningsmetodologi.
2016-09 - 2016-12 Høgskolen i Sørøst-Norge - Grad: Doktorgrad Ph.d kurs. Pedagogiske ressurser og læreprosesser. Stud.poeng /
vekttall: 10 stp. 
Pedagogiske ressurser og læreprosesser.
2016-01 - 2016-03 Høgskolen i Sørøst-Norge - Grad: Doktorgrad Ph.d kurs. Barne- og ungdomskultur, medvirkning og demokrati
Stud.poeng / vekttall: 1 stp. 
Barne- og ungdomskultur, medvirkning og demokrati.
2010-09 - 2014-06 Diakonhjemmet høgskole - Grad: Master Master, Master i familieterapi og systemisk praksis Stud.poeng / vekttall:
120 stp. 
Tittel masteroppgave: «Hvordan beskriver NAV-ansatte at systemisk veiledning påvirker deres møter med
brukerne?» Veiledning på egen arbeidsplass- en forskjell som gjør en forskjell?
 

Arbeidserfaring
2015-08 - Universitetet i Sørøst- Norge Stilling: Universitetslektor i pedagogikk
Universitetslektor (100%), . Underviser ved: bachelorutdanningen i Inkluderende spesialpedagogikk,
veiledningsutdanninger, praktisk pedagogisk utdanning, barnehagelærerutdanning, emner på masternivå.
Emneansvar, kontaktlærer, veiledning og sensurarbeid på bachelor- og mastervivå.
Utarbeidelse av nye emner og studier, revisjon av emneplaner.
Prosjektmedarbeider i forskningsprogrammet "Det er lærer du skal bli.."
2014-01 - 2019-12 Selvstendig, enkeltmannsforetak Stilling: Familieterapeut, veileder
Jeg drev i 5 år en egen praksis hvor jeg tilbød veiledning til enkeltpersoner, par, familier og grupper. Avsluttet ved
utgangen av 2019.
2014-09 - 2015-08 Høgskolen i Telemark Stilling: Timelærer
Timelærer ved bachelorutdanningen i spesialpedagogikk og ved praktisk pedagogisk utdanning. Veiledning og
sensurarbeid.
2000-08 - 2015-07 Kongsberg kommune, Vestsiden ungdomsskole Stilling: Rådgiver og sosiallærer
Rådgiver og sosiallærer ved Vestsiden ungdomsskole. Koordinator spesialundervisning. Div. administrative
arbeidsoppgaver. Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid i kommune og fylkeskommune.
1999-08 - 2000-07 Nedre Eiker kommune Stilling: Lærer,
Lærer (100%) ved ungdomsskole tilknyttet institusjon i barne - og ungdomspsykiatri.
1997-08 - 1999-07 Kongsberg kommune Stilling: Lærer
Lærer (100%) i ungdomsskolen. Undervisning i heimkunnskap og spesialundervisning. Koordinator for innføring
av dataverktøy.
1995-08 - 1997-07 Trondheim kommune Stilling: Lærer
- Lærer (80%) ved Charlottenlund ungdomsskole. Spesialundervisning, heimkunnskap, miljøarbeid og
prosjektarbeid tilknyttet sosialt skolemiljø. Varierende stillingsprosent, opp til 80%

Publikasjoner

Wikstøl, Eva AugestadKrogen, Tine DahlskåsSchøien, Kristin Solli (2020):

Om loggskriving, bruk av stillhet og systematisk arbeid med fagtekst i et veiledningsstudium : Rapport 

https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/handle/11250/2654563