Torild Wagle Christensen

Førstelektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Bø (2-339)
Torild Wagle Christensen er førstelektor i kulturformidling med spesialkompetanse i musikk- og kulturformidling for barn og unge. Hun har hovedfag i musikkpedagogikk fra Norges musikkhøgskole (1989).

Ansvarsområder

BA i Kulturledelse, emnene:

 • Kultur for barn og unge (emneansvarlig)
 • Kulturprosjektledelse (emneansvarlig)
 • Musikkformidling
 • Bacheloroppgave m/metode

Kompetanse

 • Musikk- og kulturformidling
 • Musikkpedagogikk
 • Kultur for barn og unge
 • Den kulturelle skolesekken og skolekonserter
 • Kulturprosjektledelse

CV

UTDANNING (utdrag)

Hovedfag i musikkpedagogikk v/Norges Musikkhøgskole (1987-1989)

YRKESERFARING (utdrag)

 • Førstelektor i kulturformidling v/USN (tidl. høgskolelektor ved HSN og HiT): Fra 1998 
 • Prosjektleder med fagansvar for Deltidsstudium i musikk- og kulturadministrasjon v/Høgskolen i Telemark (HiT, nå USN): 1995-1998
 • Musiker, kordirigent og fløytelærer: 1984-2010
 • Redaktør for fagtidsskriftet Musikk og Skole: 1995
 • Høgskolelektor i musikkpedagogikk og musikkformidling v/Bergen Musikkonservatorium (nå Griegakademiet v/UiB): 1989-1994

Publikasjoner

Utvalgte publikasjoner

Christensen, Torild Wagle (2022).
Kultur for barn – en lek blant voksne? Utforskning av et normativt felt. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift 2022 ;Volum 25.(1) s. 77-94. https://doi.org/10.18261/nkt.25.1.6

Christensen, Torild Wagle (2017). 

Når musikken gir mening: Kommunikasjon om kvalitet i skolekonserter. Cappelen Damm Akademisk/NOASP. https://doi.org/10.17585/noasp.11.34

Christensen, Torild Wagle (2015). 

Når musikken gir mening: Hovedtrekk i en studie av kvalitet i skolekonserter. HiT-rapport nr. 11/2015. https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/handle/11250/2439143

Christensen, Torild Wagle (2010).
Kultur, formidling og kvalitet. I Grothen, Geir & Reksten, Connie (Red.) Kulturfagene. En innføring, s. 125-156. Scandinavian Academic Press/ Spartacus forlag. 

Solhjell, Dag; Wagle Christensen, Torild; Rørmark, Jon; Røyseng, Sigrid; Thorstensen, Audun (2008).

Produsentkartlegging – Resultater fra undersøkelse blant kulturprodusenter. TF-notat nr 3/2008. https://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/produsentkartlegging/1293/