Vidar Top

Stipendiat

USN Handelshøyskolen
Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap
Campus Drammen (6102)
E. Vidar Top har trent 30 000+ mennesker i 27 land i atferdsendring for å forbedre resultater. Hans fokus de siste 20 årene har vært på "execution" gjennom team og organisasjoner. Disse prosessene starter ofte i styrerommet. Vidar har forfattet bøker om emner innen styre og ledelse, som blant annet påvirkning, spørsmålsteknikker, retorikk, endringer, "avgjørende samtaler" og ansvarliggjøring. Hans nåværende arbeid er "Silence and Violence in the Boardroom".