Vis studievalg

Kontaktinformasjon ved campus Porsgrunn

Besøksadresse

Kjølnes ring 56
Porsgrunn

Ikke arkivverdig post

Høgskolen i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg

Telefon

31 00 80 00

E-post

servicetorg.porsgrunn@usn.no