Vis studievalg

Kontaktinformasjon ved campus Rauland

Besøksadresse:

Akademiet 2
3864 Rauland

Postadresse

Høgskolen i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg

Ikke arkivverdig post:

Høgskolen i Sørøst-Norge
Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk
Akademiet 2
3864 Rauland

Telefon

35 95 29 00

E-post

Rauland@usn.no