Sidsel Kari Solbrække

Visedekan for profesjonsutdanning

Handelshøyskolen
Campus Vestfold (C2-117)

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner