Åpningstider ved campus Porsgrunn

Alle studenter og ansatte har rett på nøkkelkort, og kan bruke universitetets lokaler utenom åpningstid. Nøkkelkortet får du ved å henvende deg i servicetorget.


Bygg B - hovedbygning

  • Mandag til fredag kl 07.30 - 21.00

Bygg A, C, E, L og N

  • Mandag til fredag kl 07.30 - 17.00

Bygg K, M og Delta-bygget

  • Mandag til fredag kl 07.30 - 16.00

Adgang utenfor byggets åpningstider

Med adgangskort har du som student tilgang til bygget ut over ordinære åpningstider. Med et aktivt kort kan en bruke skolelokalene fra kl 06.00 til 23.00 alle ukens dager, også i helligdagsperioder. Ut over disse klokkeslettene virker ikke kortene.

Servicetorget er åpent:

Mandag - fredag kl: 08.00 - 15.30

Har du behov for bistand utover normal arbeidstid, kan du ringe vakttelefonen: 48124112