Åpningstider campus Vestfold

Alle studenter og ansatte har rett på nøkkelkort og kan bruke universitetets lokaler utenom åpningstid. Nøkkelkortet får du ved å henvende deg i servicetorget.


  • Mandag - torsdag kl 07.00 - 21.00
  • Fredag kl 07.00 - 20.00
  • Lørdag kl 10.00 - 14.00

Galleri Backer hverdager 08.00-15.30.

Adgang utenom åpningstid

  • Studenter og ansatte med nøkkelkort har tilgang til byggene hele året, mandag - søndag kl 06.00 - 23.00

Servicetorget er åpent:

Mandag - fredag kl: 08.00 - 15.30

Behov for bistand:

  • Dagtid: kontakt Vakt-Førstebetjent på telefon 31 00 85 00
  • På kveldstid og på lørdager er vekter til stedet i åpningstiden, telefon 31 00 86 80
  • Utenom åpningstid kan man ved særlig behov ringe Nokas alarmstasjon på telefon 815 00 820