Varelevering til campus Vestfold

Varelevering til campus Vestfold skal skje på baksiden av hovedbygget ved varemottak 2.


Ved innkjøring fra hovedvei, ta første vei til høyre og hold mot venstre.

Passer bom og kjør inn til venstre ved parkeringsplassen. Mottaket er i enden av bygget merket varemottak 2.