Passordregler

Det er visse krav til passordet du velger å benytte for din usn-brukerkonto:


Passordlengde:

Passordet må bestå av minimum 8 tegn.

Passordkompleksitet:

Passordet må inneholde tegn fra minimum 3 av de følgende kategoriene:

  1. Store bokstaver A-Z (Æ, Ø eller Å skal IKKE benyttes)
  2. Små bokstaver a-z (æ, ø eller å skal IKKE benyttes)
  3. Tall 0 – 9
  4. Spesialtegn    ,;.:-_*!»#¤%&/()=?@£$+\

NB! Vær oppmerksom at mange tegn har forskjellig plassering på ulike tastaturspråk, dette får betydning hvis du benytter en pc med et annet tastaturspråk enn du vanligvis benytter.

Passordet skal ikke inneholde følgende:

  • Brukernavnet ditt
  • Visningsnavnet ditt (Hvis visningsnavnet ditt er «Kari Nordmann», vil passordet bli sjekket for både «Kari» og «Nordmann». Hvis passordet inneholder en eller begge av disse navnene, vil det bli avvist.)