Andre Horgen

Førstelektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving
Campus Bø (1-154)
1. lektor i friluftslivsfag, for tiden igang med en Phd om sikkerhet i friluftslivet, tilknyttet Phd program i kulturstider ved Høgskolen i Sørøst-Norge

Ansvarsområder

Programkoordinator for bachelorprogrammet Friluftsliv, kultur- og naturveiledning

Undervisning

Forskning

Administrasjon

Kompetanse

Candidatus Scientiarum, fra Norges Idrettshøgskole i samarbeid med Høgskolen i Telemark - 2-årig hovedfagstudium i idrett med fordypningsseminar i friluftsliv

 

CV

2016:              Phd-kurs, DLV131 Diskurs- og tekstanalyse (5 stp), Universitetet i Stavanger

2016:              Phd-kurs i Vitenskapsteori (Theory of Science and Ethics) (7,5 stp), Høgskolen i Sørøst-Norge

2015:              Phd-kurs i Culture, Sport and Society (10 stp), Høgskolen i Telemark

2014:              Phd-kurs i Kulturteori (7,5 stp), Høgskolen i Telemark

2012:              Kompetanseopprykk til førstelektor. (11.05.2012)

1995 - 1999:   Candidatus Scientiarum, Norges Idrettshøgskole i samarbeid med Høgskolen i Telemark - 2-årig hovedfagstudium i idrett med fordypningsseminar i friluftsliv

1993 - 1994:   1/2-årig mellomfagstillegg i kroppsøving, snø og skiaktiviteter, Høgskolen i Sogn og Fjordane

1992 - 1996:   Candidatus Magistrerii, Høgskolen i Telemark

-1-årig faglig- og pedagogisk påbygging i idrett/kroppsøving 1994 - 95

 -2-årig studium i friluftslivsfag, kultur- og naturveiledning 1993 - 94, 1994 - 96

-1-årig studium i idrett 1992 - 93

 

 

Publikasjoner

Fagfellevurderte artikler, samt kapitler i antologier, nivå 1:

2017: Sikkerhetsdiskursen i norsk friluftsliv og fjellsport. Artikkel i Historisk tidsskrift, bind 96, nummer 4, 2017. Universitetsforlaget.

2017: The organizing and regulation of mountain guiding in Scandinavia 1820–2016, with a glance at the Alps. Artikkel i Sport in Society: Cleng Andersen Eikje, André Horgen & Johan Arnegård (2017): The organizing and regulation of mountain guiding in Scandinavia 1820–2016, with a glance at the Alps, Sport in Society, DOI: 10.1080/17430437.2017.1389041 http://dx.doi.org/10.1080/17430437.2017.1389041

2017: Sikkerhetsstatus for friluftslivsaktiviteter i Norge på 2000-tallet. Artikkel i UTMARK – tidsskrift for utmarksforskning, nr. 1, 2017

2016: Respons på fare i naturen, holdninger til sikkerhet i friluftslivet - et historisk perspektiv med utgangspunkt i norsk fjellsport. Artikkel i den vitenskapelige antologien «Ute!, Friluftsliv - pedagogiske, historiske og sosiologiske perspektiver». (Red. André Horgen, Merethe Lund Fasting, Torbjørn Lundhaug, Leif Magnussen, Ketil Østrem). Fagbokforlaget

2015: Friluftslivmedier, kjønn og makt. I «Rapport fra konferansen Forskning i friluft 2015». Norsk friluftsliv

2015: Educational Expeditions – et norsk perspektiv. Artikkel i Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge, Volum 9. (1)

2014: Friluftslivmedier, kjønn og makt. Kapittel i «Kjønnsmakt i idrett og friluftsliv». (red. Gerd v.d. Lippe og Hans Hognestad)

2013: Friluftsliv og ulykker, årsaksforhold og juridiske konsekvenser. Fagfellevurdert artikkel i UTMARK – tidsskrift for utmarksforskning, Nr. 1, 2013

 

Bøker:

2016: Redaktør for den vitenskapelige antologien «Ute! Friluftsliv - pedagogiske, historiske og sosiologiske perspektiver». (Red. André Horgen, Merethe Lund Fasting, Torbjørn Lundhaug, Leif Magnussen, Ketil Østrem). Fagbokforlaget

2010: Friluftslivsveiledning, vinterstid. Høyskoleforlaget, 2010

2009: Kano på vann og vassdrag, Kanopadling og friluftslivsveiledning. Høyskoleforlaget, 2009

 

Annet:

Hovedfagsoppgave (1999) med tittelen: Ferdselen på Jostedalsbreen 1740 – 1940.

2013: Henrik Wergeland, også tindebestiger? Om førstebestigningen av store Skagastølstind. Publisert i festskriftet «Nalle – veilederen og forskeren. Festskrift til Bjørn Tordsson på hans 60-årsdag. Red. Annette Bischoff, Høgskolen i Telemark

2012: Ferdsla på breane i Jølster. Artikkel i «Jølst». Medlemsblad for Jølster Mållag 2012, årgang 29 

2012: Dødsulykker i norsk friluftsliv. Artikkel i «Dansk friluftsliv - forum for natur- og friluftsliv». Medlemsblad, nr. 89, oktober 2012

2011: Brattskikjøringens historie og utvikling. Innlegg på Nordisk Konferanse om Snøskred og Friluftsliv. 04.- 06.11.2011. Tromsø. Publisert på: http://www.ngi.no/no/snoskred/Lar-om-snoskred/Snoskred-og-frilufstsliv-2011/

2011: Serious accidents in Norwegian ”friluftsliv”. Innlegg på konferansen: “Different places, critical perspectives and new possibilities”. 5th International Outdoor Education Research Conference. 04.- 08.07. 2011. University of southern Denmark.

2011: Skiing – a means of transport, sport or an outdoor life activity? Innlegg på konferansen Winter sports and outdoor life”. Bø in Telemark, Norway February 23.-26.02.2011. Og kapittel i boka “Winter sport and outdoor life”. Red: Halvor Kleppen. Norsk Skieventyr og Vest-Telemark museum, 2011

2011: Henrik Ibsen and the Outdors (Friluftslivet). Innlegg på «Henrik Ibsen: The birth of «Friluftsliv» – a 150 year jubilee dialogue conference celebration», 14. – 19. september, ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Publisert på http://norwegianjournaloffriluftsliv.com/

2010: Friluftsliv slik media ser det. I rapport fra FRIFO konferansen «Forskning i friluft», Oslo 24. – 25. november 2009

2008: Henrik Wergeland, også tindebestiger? Om førstebestigningen av store Skagastølstind. Publisert på nettsidene til Jostedalen historielag

2008: Førstebestigningen av Lodalskåpa. Publisert på nettsidene til Jostedalen historielag

2006: Ibsen og friluftslivet, seminarinnlegg på Ibsen seminaret 30. september, i regi av Høgskolen i Telemark

2002: Studentundersøkelse ved Høgskolen i Telemark

2002: Nordre Bergenhus Amt´s veiviservesen for Jostedalsbreen. I rapport fra FRIFO konferansen «Forskning i friluft», Øyer 19. – 20. november 2002. Også publisert på nettsidene til Jostedalen historielag i 2008

2002: Sikker ferdsel på Jostedalsbreen i et historisk perspektiv, trykket i Breposten, medlemsblad for Bregruppa, DNT Oslo og Akershus, nr 5, 2000, nr 3, nr 5, 2001, nr 1, nr 2 og nr 3, 2002

2001: Breførerslektene på Gredung og Faaberg, trykket i Breposten nr 2, 2001

2000: Vernepliktige breførere, trykket i Breposten nr 3, 2000

2000: Nordre Bergenhus Amt´s breførervesen for Jostedalsbreen - forløperen til DNT´s patentførervesen, trykket i Breposten nr 2, 2000, Sogn avis og Fjordingen august 2000

 

Kronikker / Debatt:

2017: Hvorfor ikke advare mot bratt terreng? Leserinnlegg i Fjell og Vidde nr. 2, April

2016: Usaklig om friluftslivsforskere. Leserinnlegg i Fjell og Vidde nr. 6 desember 2016

2016: De nye fjellvettreglene - uansvarlig ikke å gi klare råd. Kronikk i nettmagasinet Fri Flyt mars, 2016: http://www.friflyt.no/

2016: De nye fjellvettreglene - uansvarlig ikke å gi klare råd. Kronikk i nettmagasinet UTEMAGASINET mars, 2016: http://www.utemagasinet.no/Aktuelt/De-nye-fjellvettreglene-uansvarlig-ikke-aa-gi-klare-raad

2016: Uansvarlig ikke å gi klar råd. (Om de nye fjellvettreglene) Leserinnlegg i Aftenposten, morgenutgaven, 07.03.2016

2015: Cowboy-tilstander i naturbasert reiseliv? Kronikk i nettmagasinet UTEMAGASINET mars, 2015: http://www.utemagasinet.no/Magasin/kronikk

2013: Fjellfører – en beskyttet tittel i Norge? Kronikk i magasinet UTE april/mai, 2013

2012: Skredkursets etikk. Kronikk/debattinnlegg i magasinet UTE nr. 1/2012

2011: Inuittenes romforståelse, en viktig suksessfaktor for norske polfarere. Kronikk i magasinet UTE nr. 6/2011

2011: Nytt forum befester friluftsliv som fag. Artikkel i magasinet «Kroppsøving» nr. 1/2011. Medforfatter: Jannicke Høyem (NIH)

2010: Kursing og føring i norske fjell. Hvem skal få lov til å drive med hva i fjellet? Hvem skal bestemme dette og på basis av hvilken autoritet? Debattinnlegg i magasinet UTE nr. 1/2010

2009: Profesjonskamp til fjells. Sikringstiltak på ville veier. Kronikk i magasinet «Kroppsøving» nr. 4/2009

2009: Profesjonskamp til fjells. Debattinnlegg i magasinet UTE nr. 3/2009

2009: Profesjonskamp til fjells. Sikringstiltak på ville veier. Kronikk i magasinet UTE nr. 1/2009

2009: Media som maktfaktor i friluftslivet. Debattinnlegg i DNT magasinet Fjell og vidde nr. 1/2009