Anne Christine Kaupang

Rådgiver

Økonomiavdelingen
Seksjon for innkjøp
Campus Vestfold (G4-41)
Innkjøp

Ansvarsområder

  • Innkjøps primærkontakt for fakultet for Helse- og sosialfag
  • Innkjøps primærkontakt for seksjon for Service og tjenester, seksjon for Personalservice og seksjon for Rekruttering
  • Anbudskonkurranser
  • Avtale- og leverandørportefølje
  • Fagområde: Samfunnsansvar i anskaffelser

Kompetanse

20 års erfaring som innkjøper fra det private næringsliv.

CV

https://www.linkedin.com/in/anne-christine-kaupang-a91a7032/

Publikasjoner