Anne Kristin Gilje

Department of Research and Internationalisation
Library Unit
Campus Notodden (S-238)

Ansvarsområder

  • Bibliotekleder, campus Notodden
  • Hjelp og veiledning til studenter og ansatte
  • Bibliotektjenester for nett- og samlingsbaserte studenter
  • Chat-tjeneste
  • Nytt pensumlistesystem, Leganto
  • Innkjøp av medier
  • Forskningsdata, medlem av arbeidsgruppe

Kompetanse

  • Informasjonssøking
  • Kildebruk og referanseteknikk