Anne Mathisrud Sørebø

Førstelektor

Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, markedsføring og jus
Campus Ringerike (A 422)