Anne Svånaug Blengsdalen

Professor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Bø (2-362)
Utøvende musiker (hardingfele og kveding) og danser (hardingfele kl. A) Utgivelser: Scordatura, solo-CD 2006, Er det runir, med Runir 2011, Skattlandet med Fjøllmannjentun 2016

Ansvarsområder

 

  • Musikkformidling 
  • Musikk i endring
  • Kommunikasjon og kreativitet
  • Festival and Event Management
  • Kulturprosjektledelse 
  • Bransjekunnskap 

Kompetanse

Kompetanse innen musikkformidling, musikkhistorie med særlig vekt på 1600- og 1700-tallet i Norge, norsk folkemusikk, hardingfeleopplæring, festival- og konsertarrangering og kulturprosjekt

CV

Utdanning:

2015                Ph.d i musikk ved Norges teknisk–naturvitenskapelige universitet (NTNU)

1986                Cand.Philol. med musikk hovedfag ved Universitetet i Oslo (UiO)

1984                Cand.Mag. ved UiO

1983                Folkeminnevitskap grunnfag, UiO

1980                Adjunktutdanning med Årskurs 2 i musikk ved Bergen Lærerhøgskole

1979                Halvårsenhet i musikk ved Østlandets Musikkonservatorium (30 stp.)

1978                3-årig allmennlærerutdanning ved Notodden Lærerskole

1975                Examen artium, engelsklinjen, Rjukan Gymnas

 

Yrkespraksis:

2016–              Professor i musikkformidling og musikkhistorie, IKRS

2015–2016      Førsteamanuensis i musikk, Institutt for kultur- og humanistiske fag,  (IKH/HSN)

2004–2015       Førstelektor i musikk, Institutt for kultur- og humanistiske fag (IKH), Høgskolen i Telemark (HiT), Bø

1993–2004      Amanuensis i musikk, HiT, Bø

1990–94          Allmennlærer 1.– 3. klasse, Berg/Kongsgårdmoen skole, Kongsberg

1995–04          Instruktør hardingfele, Kongsberg Kulturskole

1986–98          Instruktør hardingfele, Notodden Kommunale Musikkskole

1990–95          Instruktør hardingfele, Kongsberg Spel og Dansarlag

1987–89          Høgskolelektor, Folkemusikkstudiet Rauland

1986–87          Allmennlærer 1.– 3. klasse, Berg/Kongsgårdmoen skole

1984–85          Repetitør, hardingfele, Statens Balletthøgskole (engasjement)         

1982–85          Instruktør hardingfele, Telelaget, Oslo (engasjement)

1983–84          Instruktør hardingfele, Hamar Lærerhøgskole (engasjement)

1981–82          Fagrettleder i musikk, Tinn kommune

1980–82          Spesiallærer, Tinn Dagskole, Rjukan

 

Fagplanarbeid og studieutvikling:

2015–              Festival and Event Management, (7,5 studiepoeng), pilotprosjekt i samarbeid med festivalen Slottsfjell (Super Crew), Tønsberg

2006                Medlem av studieplankomite for BA i kultur, språk og kommunikasjon, IKH

2004                Leder studieplankomite for deltidsstudiet Kultur, leiing og administrasjon, IKH

2001–2002      Leder studieplankomite for BA i kultur– arrangering, formidling og forvaltning, IKH

1995                Emneplan i hardingfeleopplæring, oppdrag for Landslaget for spelemenn (Lfs)

1995                Handlingsplan for folkemusikk og folkedans, Oslo, repr. for Lfs, nestleder og medforfatter

1986                Ramme- og fagplan for folkemusikkens metodikk, delemne i Folkemusikk og samfunn, Folkemusikkstudiet, Notodden Lærerhøgskole, avd. Rauland

 

Komite- og utvalgsarbeid:

2016 -              Medlem av HSN Forskningsutvalg

2016                Medlem av sakkyndig bedømmelsesutvalg i forbindelse med tilsetting i 50 % fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i musikk ved HSN (19.4. – 30.8.)

2016 -              Vararep. til programutvalg for Ph.d. i kulturstudier, Campus Bø, HSN

 

Konsulentoppdrag (et utvalg):

2000                Prosjektlederengasjement (4 mdr.), Folkemusikksenteret i Buskerud, Prestfoss

1995–96          Konsertringen: Musikkformidlingsprosjekt i Buskerud, forprosjekt for Rikskonsertene

1993–95          Tradisjonsformidling i Kragsgate barnehage, faglig veileder, Kongsberg

 

Ledelse:

2001–04          Fagkoordinator for Bachelor i kulturarbeid, IKH

1999–00          Nestleder, IKH

1997–99          Instituttleder, Institutt for kulturfag, HiT

 

Verv:

2016–              Styremedlem Norsk folkemusikklag (NFL)

2016–              Sertifisør for vigslere Human-Etisk Forbund (HEF), Oslo

2012                Styremedlem Hardingfelesenteret, Bø

2006–12          Styreleder Etnisk Musikklubb, Kongsberg  

2002–04          Hovedverneombud, HiT

1999–2006      Styremedlem Norsk Tjenestemannslag (NTL), HiT

2000                Jurymedlem for klassen Folkemusikk/Gammeldans, Spellemannprisen

1996–98          Leder for Kulturkomiteen, Landskappleiken 1998, Kongsberg

1996                Leder av utvalg for Handlingsplan for Telemarkfestivalen, Bø

1995–97          Styremedlem Telemarkfestivalen, Bø

1995                Jurymedlem i klassen Folkemusikk/Gammeldans, Spellemannprisen         

1993–95          Nestleder i Handlingsplannemnda for norsk folkemusikk og folkedans, representant for Lfs

1992–93          Medlem av arbeidsutvalg for opprettelse av kommunal musikkskole på Kongsberg (nåværende Kongsberg Kulturskole, opprettet 1993)

1993–94          Medlem av Programkomite 2, Norsk Musikkråd, Oslo

1993–94          Medlem av utvalg for utgreiing om folkemusikk hovedfag ved HiT, Rauland

1988–90          Styremedlem NFL

1982–85          Styremedlem Telelaget, Oslo

1981–84          Medlem av skolenemnda, Lfs

1975–76          Leder av studentorganisasjonen Himingen, Notodden Lærerskole

1974–75          Russeformann, Rjukan Gymnas

Publikasjoner

Monografier og læreverk:

2015                Med Spil at betiene Alle og Eenhver. Stadsmusikantordningen i Norge 1660–1800, med særlig vekt på Kongsberg og Skien, ph.d. avh. NTNU, Trondheim

2011                Takt og tonar. Soga om folkemusikken og folkedansen i Numedal, Folkemusikksenteret i Buskerud, Prestfoss

2001                Fra M. Calmars notesamling, forfatter og redaktør sammen med organist Sigurd Hukkelberg, Kongsberg spel- og dansarlag, Kongsberg

1996                Kvint og Kvart. Folkemusikk frå Buskerud, Folkemusikksenteret i Buskerud, Prestfoss (medforfatter sammen med Arne S. Haugen og Arne Moslåtten))

1990                Hardingfeleopplæring, Buen Kulturverkstad, Tuddal

Kapitler i bok/antologi:

2010                Arrangering som prosjektarbeid, i Grothen, G. og Reksten, C.K. (red.), Kulturfagene. En innføring, Oslo, s. 187–218

2008                Har form, søker innhold. Om folkemusikken som råvare i nasjonsbyggingen på 1800– og 1900–tallet, i Haugan, A.S., Nielsen, N.K., Stadius, P. (red.), Musikk og nasjonalisme, HiT– skrift nr. 3, Bø, s. 87–110  

Fagfellevurderte artikler:

2016                Stadsmusikanter og musikkforpaktere i Bratsberg amt på 1700-tallet, i Musikk og tradisjon. Tidsskrift for forskning i folkemusikk og folkedans nr. 30, Trondheim, s. 55–81

2010                At forrette og Opvarte Med ald forefaldende Spil. Om forståelse og tolkning av tinglyste musikkbevillinger på 1700–tallet, i Musikk og tradisjon. Tidsskrift for forskning i folkemusikk og folkedans nr. 24, Trondheim, s. 60–84

2009                Among Norwegian Consert Fiddlers in the Midwest: The Story of Knut Dahle, i Gulliksen, Ø.T. og Cleven, H.T. (eds.), Norwegian – American Essays 2008, NAHA–Norway, Oslo, s. 45–58

2008                Musikk og nationalisme i Norden - en kontingent-konstruktivistisk studie, i Selvik, R.M. (red.) Studio Musicologica Norwegica nr. 34, Oslo, s. 91–109 (medforfatter sammen med Niels Kayser Nielsen og Peter Stadius)

Populærvitenskapelig formidling:

2010                Kulturimpulser i en bergstad, i Langs Lågen, Kongsberg, s. 44–48

2001                Om stadsmusikanter og svenner i bergstaden, i Langs Laagen, vol. 23. Kongsberg, s. 74–84

2001                Gåten M. Calmar, i Haugan, A.S. og Hukkelberg, S. (red.), Fra M. Calmars notesamling, Kongsberg, s. 9–12

2000                En ny gullalder for norsk folkemusikk? i Årbok for norsk folkemusikk, vol. 9. Oslo, s. 5–15

1999                Musikkliv på Kongsberg i lys av marken, i Langs Laagen, nr. 2, Kongsberg s. 50–56

1996                Kvint og Kvart. Folkemusikk fra Buskerud, i Musikk og skole nr. 6, Oslo

1995                Ny plan for folkemusikk og folkedans, i Musikk og skole nr. 5, Oslo, s. 14–17

1987                Hvorfor skrive om hardingfeleopplæring? i Norsk Folkemusikklags kriftserie nr. 3, Trondheim, s. 16–23

1980                Folkemusikk i skolen, artikkelserie i Musikk og skole nr. 5 (s. 13–16), nr. 6 (s. 38–44) og nr. 7 (s. 24–25)

 

Mindre arbeider:

2015                Og mor mi heitte Anne, i Årbok for Telemark vol. 57, Bø, s. 10–22

2014                Gunnar og eg. Om hardingfeleopplæring før og no, i Årbok for Telemark vol. 56, Bø, s. 29–37

2012                Niels Kayser Nielsen: Minneord, i Historikeren, nr. 2/3, Oslo, s. 57–59

2009                Rikt musikkliv i Kongsberg på 1800–tallet, Lågendalsposten 24.11.

2009                Kulturimpulser i en bergstad, Lågendalsposten 14.11.

2007                Orden i hattehylla?, debattinnlegg i Spelemannsbladet nr. 8

2007                Grieg til ære, oss til gagn, konsertanmeldelse i Lågendalsposten 29.01.

2006                Vinnarar og taparar i statsbudjettet, kronikk i Telemark Tidend, Varden 11.11.

2006                Rosa i Botnen, CD-anmeldelse i Spelemannsbladet nr. 3

2006                Heder til en mesterdanser, portrettintervju i Spelemannsbladet nr 1

2005                Seljordsmarsjen, CD-anmeldelse i Spelemannsbladet nr. 1

2004                10 år på krakken, portrettintervju i Spelemannsbladet nr. 8

2003                Ein maestro, kronikk i Telemark Tidend, Varden 06.11.

2002                Nivelkinn, CD-anmeldelse i Kvinten nr. 4, Oslo

2002                Gunnar Dahle - mesterspelemann og pedagog, portrett i Spelemannsbladet nr. 5

2001                The style of Myllaren, engelsk tekst i CD-hefte Myllarspel, Kongsberg

1996                Framlegg til plan for vidareutvikling av Telemarkfestivalen fram mot år 2000, Telemarkfestivalen, Bø

1994                Johan Svendsen, programomtale for Kulturfestival, Hvittingfoss