Åshild Kristine Andreassen

Professor

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for natur, helse og miljø
Campus Bø ()

Ansvarsområder

Underviser i:

4328 Applied Genetics 

4326 Molecular genetics

Veileder Masterstudenter i Virology

Kompetanse

CV

Publikasjoner