Åsta Rimstad

Åsta Rimstad

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for estetiske fag
Campus Notodden (N-009)

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner

Publikasjoner:

Rimstad, Å. (2015). Utvikling av ein samtidskunstnarisk literacy innan kunst og handverksfaget. Form, nr.3, s.14-15.

Rimstad, Å. (2014). Teikn- og meiningsskaping i studentars arbeid med installasjonar (akademisk avhandling). Tromsø: UiT, Fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.

Rimstad, Å. (2010). Samtidskunst og undervisning. Vegleiing og vurderingspraksis i skulen. Tradisjonar og utfordringar. I Tilde rapport nr.13, Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet, s 93-113.

Rimstad, Å. (2003). Bruk av møtepunkt ved kunstformidling. Høgskolen I Telemark, avdeling  for estetiske fag og folkekultur (Notodden).