Åsve Murtnes

Stipendiat

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving
Campus Notodden (B-U04)