Audhild Norendal

Universitetslektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Porsgrunn (D-2112)
Jeg er høgskolelektor i norsk og underviser i grunnskolelærerutdanningen. FoU- virksomheten min er knyttet til danningsperspektiver ved skriveopplæringen og eksamensordningen på ungdomstrinnet. Tidligere har jeg jobbet ti år i den videregående skolen.

Ansvarsområder

Underviser i norsk på GLU 1-7 og GLU 5-10

Emneansvarlig på GLU 1-7, norsk 2

Utviklingspartner i Ungdomstrinn i utvikling

Kontaktperson for Over gjerdet i Porsgrunn kommune

Kompetanse

Lese- og skriveopplæring

Skriving som grunnleggende ferdighet

Skrivedidaktikk

Eksamen i grunnskolen

Litteraturdidaktikk

CV

Universitetet i Oslo - Cand. philol, nordisk hovedfag, 1999

Universitetet i Oslo - Praktisk pedagogisk utdanning, 2000

Lektor i videregående skole, 2000-2012

Høgskolelektor ved HSN, 2012 -

 

Publikasjoner

Norendal, Audhild.
Norskeksamen i grunnskolen. Hvordan opplever sensorkorpset at danningsperspektivet blir ivaretatt?. Norsk pedagogisk tidsskrift 2018 ;Volum 102.(1) s. 61-71

Norendal, Audhild.
"Æres dem som æres bør" - Og litt om skriving i og på tvers av fagene. I Postholm, May Britt; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.; Normann, Anita; Strømme, Alex (red.) Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling, lesing , skriving og regning - Funn og fortellinger. Universitetsforlaget 2017

Norendal, Audhild.
Norskeksamen i lys av skolens danningsoppdrag. Bedre Skole 2017 (1) s. 56-61

Fodstad, Lars August; Glende, Magnhild; Gudmundsdatter Magnusson, Camilla; Minken, Martin; Norendal, Audhild; Østmoe, Tor Ivar.
Moment. Norsk for studieforberedende. VG3. Cappelen Damm AS 2016
HSN UiO

Norendal, Audhild.
Danningsperspektiver i grunnskolens eksamensoppgaver i norsk :. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge 2016 ;Volum 10.(3)

Fodstad, Lars August; Glende, Magnhild; Minken, Martin; Norendal, Audhild; Østmoe, Tor Ivar.
Moment. Norsk for studieforberedende. VG2. Cappelen Damm AS 2015
HSN NTNU UiO

Fodstad, Lars August; Glende, Magnhild; Minken, Martin; Norendal, Audhild; Østmoe, Tor Ivar.
Moment. Norsk for studieforberedende. VG1. Cappelen Damm AS 2014
HSN NTNU UiO