Bengt Eirik Karlsson

Bengt Eirik Karlsson

Professor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Drammen (15010)

Ansvarsområder

Kompetanse

Interesseområder:
Psykisk helse, psykisk helsearbied, dialogbaserte terapier, samarbeidsbasertforskning og aksonsforskning.
Undervisningsområder:

Fagområder:

CV

Utdanning:

Prosjekter: