Bernt Andreas Hennum

Nestleder / faggruppeleder

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Vestfold (B2-21)

Ansvarsområder

  • Emneansvarlig for Didaktikk på Masterstudiet i pedagogikk med vekt på didaktikk og ledelse
  • Emneansvarlig for Etikk og profesjonelt ansvar på Masterstudiet i pedagogikk med vekt på didaktikk og ledelse
  • Emneansvarlig for Pedagogikk og elevkunnskap - Læreren og fellesskapet på GLU
  • Emneansvarlig for Pedagogikk og elevkunnskap - Bacheloroppgave på GLU
  • Teamkoordinator for Pedagogikk og elevkunnskap

CV

Arbeidserfaring

August 2012 – d.d. Høgskolelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge/Høgskolen i Telemark

Januar 2011 – juli 2012 Høgskolelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Vestfold

August 2001 – juli 2010 IT-konsulent og Senior IT-konsulent på IT-avdelingen ved Handelshøyskolen BI

Januar 2001 – juli 2001 Teamleder for diplomøkonomstudiet i bank og finans ved Handelshøyskolen BI

Januar 1999 – desember 1999 Teamleder for diplomøkonomstudiet i informasjonsteknologi ved Handelshøyskolen BI

Desember 1997 – desember 1998 Teamleder for diplomøkonomstudiet i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen BI

Mars 1997 – november 1997 Studieveileder for diplomøkonomstudiet i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen BI

Januar 1996 – februar 1997 Resepsjonsmedarbeider ved Handelshøyskolen BI i Oslo

August 1992 – desember 1995 Assistent ved seksårsgruppen på Slemdal skole

Utdanning

Vår 2000 - vår 2007 Cand. Polit med hovedfag i pedagogikk ved Universitetet i Oslo

Høst 1997 - høst 1999 Cand. Mag med mellomfag i pedagogikk ved Universitetet i Oslo

Vår 1998 – vår 1999 Managementprogram i samspill og ledelse ved Handelshøyskolen BI

Høst 1993 – vår 1997 Diplomøkonom i økonomi og administrasjon med spesialisering i personalledelse ved Handelshøyskolen BI

Vår 1994 -høst 1994 Semesteremne i livssyn og etikk ved Universitetet i Oslo

Høst 1993 Examen philosophicum ved Universitetet i Oslo

Publikasjoner

Hennum, Bernt Andreas; Østrem, Solveig. Barnehagelæreren som profesjonsutøver. Cappelen Damm Akademisk 2016

Hennum, Bernt Andreas. Organisasjon og profesjon. I: Profesjon og kritikk. Fagbokforlaget 2015. s. 83-105

Hennum, Bernt Andreas; Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig. (red.) Profesjon og kritikk. Fagbokforlaget 2015

Hennum, Bernt Andreas; Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig. Profesjonsutøvelse og frie ytringers vilkår. I: Profesjon og kritikk. Fagbokforlaget. s. 11-36

Hennum, Bernt Andreas; Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig. Tre perspektiver på kritikk: grunner, grunnlag og vilkår. I: Profesjon og kritikk. Fagbokforlaget 2015. s. 301-328

Hennum, Bernt Andreas. En anstrengende, men givende reise. Første steg, 4/2014, 72-73.

Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig; Hennum, Bernt Andreas. Den store, offentlige tausheten. Klassekampen 2015

Hennum, Bernt Andreas. Dannelsens trefoldighet. Prismet 2013 ;Volum 64.(4) s. 235-250

Hennum, Bernt Andreas. Danning og undring uten politikk. Prismet 2013 ;Volum 64.(3)

Hennum, Bernt Andreas. Kartlegging av treåringer : et brudd med barnehagens tradisjoner. Første steg 2011 (1) s. 42-44

Østrem, Solveig; Hennum, Bernt Andreas. En instrumentell kunnskapspolitikk. Morgenbladet 2011

Hennum, Bernt Andreas; Østrem, Solveig. Små, vandrende bidrag til BNP. Morgenbladet 2010