Catrine Schøne Brodwall

Juridisk seniorrådgiver

Avdeling for utdanning og studiekvalitet
Seksjon for studiekvalitet og analyse
Campus Vestfold (G3-51)

Ansvarsområder

 • Fuskesaker
 • Klagesaker
 • Dokumentfalsk/politianmeldelser
 • Bortvisning og utestengelse
 • Skikkethetssaker
 • Spørsmål om tolkning av regelverk (lov, forskrift, utfyllende bestemmelser og annet)
 • Utvikling og forvaltning av høyskolens interne regelverk (forskrifter, utfyllende bestemmelser med mer)
 • Utvikling av rutiner og arbeidsbeskrivelser for forvaltning av lover og forskrifter
 • Juridisk rådgivning og saksbehandling
 • Bistand i diverse enkeltsaker
 • Forvaltningsrett (saksbehandling, habilitet, taushetsplikt, innsyn)
 • Kvalitetssikring
 • Opplæring