Dorte Vesterager Kristensen

Førstelektor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen (4213)