Edda Aslaug Johansen

Edda Aslaug Johansen

Førsteamanuensis / Programkoordinator

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Vestfold (15017)

Ansvarsområder

Kompetanse

Area of interests:

Teaching areas:

Subject areas:

CV

Education:

Projects:
 

Publikasjoner

Johansen, E., Lind, R., Sjøbød, B. og Petosic, A. (in press). Moisture associated skin damage (MASD) in intensive care patients: A Norwegian point-prevalence study. Intensiv and Critical Care Nursing. https://doi.org/10.1016/j.iccn.2020.102889 

 

Jeffery, N., Donald, F., Martin-Misener, R., Bryant-Lukosius, D., Johansen, E..A., Egilsdottir, H..Ö., Honig, J., Strand, H., Jokiniemi, K., Carter, N., Roodbol, P., & Rietkoetter, S. (2020). A Comparative Analysis of Teaching and Evaluation Methods in Nurse Practitioner Education Programs in Australia, Canada, Finland, Norway, the Netherlands and USA, International Journal of Nursing Education Scholarship, 17(1), 20190047. doi: https://doi.org/10.1515/ijnes-2019-0047

 

Leren, L., Johansen, E., Eide, H., Falk, R. S., Juvet, L. K., & Ljoså, T. M. (2020). Pain in persons with chronic venous leg ulcers: A systematic review and meta‐analysis. International Wound Journal, 17(2), 466–484. https://ezproxy2.usn.no:3481/10.1111/iwj.13296

 

Taylor, I., Bing-Jonsson, P., Johansen, E., Levy-Malmberg, R. and Fagerström, L. (2019). The Objective Structured Clinical Examination in Evolving Nurse Practitioner Education: A Study of Students’ and Examiners’ Experiences. Nurse Education in Practice, 37, s.115-123

 

Johansen og Eiken (2019). Sykepleie til personer med vanskelig helende sår. I Unni Knutstad (red). Utøvelse av klinisk sykepleie Sykepleieboken 3. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

 

Johansen, E., Leren, L., Bredesen, I.M. og Eiken, G.M. (2019). Bruk verktøyet TIMES til å vurdere sår strukturert. Sykepleien, nr 2, s. 36-43. Doi:10.4220/Sykepleiens.2019.75698

 

Eiken, G.M., Bredesen, I.M., Leren, L. og Johansen, E. (2019). Slik velger du riktig bandasje. Sykepleien, nr 2, s. 82-88. Doi:10.4220/Sykepleiens.2019.75816

 

Bredesen, I.M., Leren, L., Eiken, G.M. og Johansen, E. (2019). Slik velger du riktig trykkfordelende madrass. Sykepleien, Doi:10.4220/Sykepleiens.2019.75679

https://sykepleien.no/forskning/2019/02/slik-velger-du-riktig-trykkfordelende-madrass (accessed 22.04.19)

 

Johansen, E. og Bredesen, I.M. (2019). Er det fuktskadet hud eller trykksår? Sykepleien https://sykepleien.no/meninger/innspill/2019/03/er-det-fuktskadet-hud-eller-trykksar  (accessed 11-04.19)

 

Johansen, E., Bakken, L.N., Duvaland, E., Faulstich, J., Hoelstad, H.L., Moore, Z., Vestby, E. og Beeckman, D. (2018). Incontinence-associated dermatitis (IAD): prevalence and associated factors in four hospitals in Southeast Norway. Journal of Wound, Ostomy and Continence Nursing, Vol 45, nr 6, p 527-531.

 

Beeckman, D., Van den Bussche, K., Alves, P., Arnold Long, M. C., Beele, H., Ciprandi, G., . . . Kottner, J. (2018). Towards an international language for incontinence-associated dermatitis (IAD): design and evaluation of psychometric properties of the Ghent Global IAD Categorization Tool (GLOBIAD) in 30 countries. The British Journal Of Dermatology, 178(6), 1331-1340. doi:10.1111/bjd.16327

 

Johansen, E., Juritzen, H, Monsen, B., Engebrigtsen, E. og Bakken, L. (2017). Samarbeider om å forebygge trykksår. Sykepleien, 21.12.2017 https://sykepleien.no/forskning/2017/12/samarbeider-om-forebygge-trykksar (accessed 02.01.18)

 

Johansen, E. (2017). The 3-risk approach to pressure ulcer assessment in Norway - safe or a risky business? Wounds UK, 13 (4), s. 50-54.

Available from http://www.wounds-uk.com/pdf/content_12061.pdf (accessed 29.11.17)

 

Fletcher, J., Schofield, A., Johansen, E., Macdonald, J. and Swan, J. (2017). Are we overcomplicating pressure ulcer risk assessment? Wounds UK, 13 (4), s. 14-20.Available from http://www.wounds-uk.com/pdf/content_12056.pdf (accessed 02.01.18)

 

Beeckman D., Van den Bussche K., Alves P., Beele H., Ciprandi G., Coyer F., de Groot T., De Meyer D., Dunk A.M., Fouri A., García-Molina P., Gray M., Iblasi A., Jelnes R., Johansen E., Karadag A., Leblancq K., Kis Dadara Z., Long M.A., Meaume S., Pokorna A., Romanelli M., Ruppert S., Schoonhoven L., Smet S., Smith C., Steininger A., Stockmayr M., Van Damme N., Voegeli D., Van Hecke A., Verhaeghe S., Woo K. and Kottner J. The Ghent Global IAD Categorisation Tool (GLOBIAD). Skin Integrity Research Group - Ghent University 2017. Available to download from www.UCVVGent.be

 

Johansen, E. (2016). Sirkulasjon. I: Kristoffersen, Nortvedt og Skaug (red.). Grunnleggende sykepleie.  Oslo: Gyldendal Akademisk

 

Moore, Z, Johansen, E., van Etten, M., Strapp, H., Solbakken,T. Smith, B.E. and Faulstich, J. (2015). Pressure ulcer prevalence and prevention practices: a cross sectional comparative survey across two sites in Norway and Ireland. Journal of Wound Care, 24 (8), 333-339

 

Johansen, E., Bakken, L.N. and Moore, Z. (2015). Pressure Ulcer in Norway – a Snapshot of Pressure Ulcer Occurrence across Various Care Sites and Recommendations for Improved Preventive Care. Healthcare, 3 (2), 417-428 doi:10.3390/healthcare3020417 published 9th June http://www.mdpi.com/2227-9032/3/2/417

 

Johansen, E. (2014). An Action Research Approach To The Refinement Of Adult Blended Learning In Higher Education. Glasgow Caledonian University, 2014, 208 s (Doktorgradsavhandling)

 

Johansen, E., Moore, Z, van Etten, M. and Strapp, H. (2014). Pressure ulcer risk assessment and prevention – what difference does a risk scale make? A focus group analysis and comparison between Norway and Ireland. Journal of Wound Care, 23 (7), 1-9

 

Ljosaa, T.M., Gundersen, S. og Johansen, E. (2014). Sårsmerte hos pasienter med kroniske legg- og fotsår DEL 1: Strukturert kartlegging og vurdering av sårsmerte. Sygeplejersken, 6, 66-75

 

Ljosaa, T.M., Gundersen, S. og Johansen, E. (2014). Sårsmerte hos pasienter med kroniske legg- og fotsår Del 2: Behandling av sårsmerte. Sygeplejersken, 7, 65-74

 

Johansen, E. og Bakken, L.N. (2014). Trykksår - Sår-studenters oppdagelser og anbefalinger gjennom eget studentarbeid ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Sår, 1, 13-18

 

Moore, Z, Johanssen, E. and van Etten, M. (2013). A review of PU prevalence and incidence across Scandinavia, Iceland and Ireland (Part I). Journal of Wound Care, 22 (7), 361-368

 

Moore, Z, Johansen, E. and van Etten, M. (2013). A review of PU risk assessment and prevention in Scandinavia, Iceland and Ireland (Part II). Journal of Wound Care, 22 (8), 423-431

 

Johansen, E. og Harding, T. (2013). So I forgot to use 1.5 line spacing! It doesn`t make me a bad nurse! The attitudes to and experiences of a group of Norwegian postgraduate nurses to academic writing. Nurse Education in Practice, 13 (5), 366-370

 

Johansen, E. og Kristensen, F. (2013). Forebyggelse af diabetiske fodsår. Sygeplejersken, 6, s. 74-82

 

Johansen, E. (2012). Struktureret vurdering af sår med TIME-modellen. Sygeplejersken, 6, s. 70-75

 

Johansen, E., Harding, T. og Ljosaa, T.M. (2012). Norwegian Nurses’ Experiences with Blended Learning: An Evaluation Study. Seminar.net, Media, Technology and Lifelong Learning, vol.8, nr. Issue 1, s 54-70 http://seminar.net/index.php/component/content/article/75-current-issue/183-norwegian-nurses-experiences-with-blended-learning-an-evaluation-study (nedlastet 01.04.12)

 

Johansen, E. og Fagerstrøm, L. (2010). An investigation of the role nurses play in Norwegian home care. British Journal of Community Nursing, 15 (10), 497-502