Eivind Andersen

Eivind Andersen

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving
Campus Vestfold (E2-15)
Idrettsfysiolog med doktorgrad fra Norges idrettshøgskole.

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner