Erlend Ellefsen Vinje

Erlend Ellefsen Vinje

Dosent

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving
Campus Vestfold (E2-21)

Ansvarsområder

Kompetanse

Erlend Ellefsen Vinje jobber som dosent ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hans forsknings- og undervisningsarbeid er knyttet til fagområdene kroppsøving/idrett og pedagogikk. Han har også en bistilling som dosent ved OsloMet knyttet til de samme fagområdene. Vinje har syv års erfaring som lektor i grunnskolen og har undervist i blant annet kroppsøving på både barne-, mellom- og ungdomstrinn. Vinje har en doktorgrad fra Aalborg Universitet og ph.d-programmet «Utdannelse, læring og filosofi». Han har skrevet flere bøker og vitenskapelige artikler - og står bak ulike læremidler i kroppsøvingsfaget, både trykte og digitale. I 2012 mottok han Formidlingsprisen fra Høgskolen i Oslo og Akershus.

CV

UTDANNING

01.01.2010 - 19.06.2014 Phd Aalborg Universitet. Ph.D-grad fra Institut for Læring og Filosofi.

01.08.1999 - 01.04.2002 Cand.Scient. Norges idrettshøgskole. Hovedfag idrettsfilosofi

01.08.1995 - 01.08.1999. Allmennlærerutdanning. Høgskolen i Vestfold

ARBEIDSERFARING

01.01.2016 - Dosent. HiOA/OsloMet. 20% stilling

01.09.2015 - Dosent. HSN/USN. 100% stilling

01.08.2015 - 01.09.2015. Førsteamanuensis i pedagogikk 30 % HBV

01.08.2014 - 01.09.2015 Førsteamanuensis i idrett 70% fra 1.8.15 HBV

01.05.2014 - 31.12.2015 Førsteamanuensis i kroppsøving 20 % fra 1.8.14

HIOA

01.01.2014 - 31.12.2014. Høgskolelektor i Kroppsøving. HIOA

01.01.2010 - 01.01.2014. Stipendiat. Høgskolen i Oslo og Akershus. Fysisk struktur og læring - Storbyprogrammet

01.08.2007 - 01.01.2010. Høgskolelektor Kroppsøving. Høgskolen i Oslo

01.08.2006 - 01.08.2007. Lektor. Tønsberg kommune

01.07.2005 - 01.07.2006. Høgskolelektor Pedagogikk. Høgskolen i Agder. Arbeidssted Kambodsja

01.08.1999 - 01.07.2005. Lektor. Tønsberg kommune. Lektor fra 2002

Publikasjoner

Redaktørrolle vitenskapelige antologier:

Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar
Fremtidens kroppsøvingslærer (2019). Cappelen Damm Akademisk 2019 (ISBN 978-82-02-59214-1) 

Vinje, Erlend Ellefsen
Kroppsøvingsdidaktiske utfordringer (2016). Cappelen Damm Akademisk 2016 (ISBN 9788202516895) 

Enkeltstående fagfellevurderte artikler eller antologikapitler:

Birch, Jens; Vinje, Erlend Ellefsen; Moser, Thomas; Skrede, Joar
Dybdelæring i kroppsøving – utfordringer for kroppsøvingslæreren (2019). I: Fremtidens kroppsøvingslærer (2019). Cappelen Damm Akademisk 

Kvikstad, Ingvild; Vinje, Erlend Ellefsen
Yoga, skateboard og rumpeldunk - alternative bevegelsesaktiviteter i kroppsøvingsfaget? (2019). I: Fremtidens kroppsøvingslærer (2019). Cappelen Damm Akademisk

Vinje, Erlend Ellefsen; Aasland, Markus Johansen; Aasland, Oda Eline
«Uansett hva elevene gjorde da, så ble de aldri gode nok» – kroppsøvingslærerrollen og innsatsbegrepet i et profesjonsperspektiv (2019). I: Fremtidens kroppsøvingslærer (2019). Cappelen Damm Akademisk

Vinje, Erlend Ellefsen; Brattenborg, Steinar; Aasland, Markus Johansen; Aasland, Oda Eline
Hvor unike er de norske bestemmelsene for inkludering av elevenes forutsetninger og innsats ved vurdering i kroppsøving? (2019). I: Fremtidens kroppsøvingslærer (2019). Cappelen Damm Akademisk

Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar
Hvem kan og bør bli kroppsøvingslærere i Norge? Ti lærerutdannere beskriver hindringer og muligheter for personer med fysiske funksjonsnedsettelser (2019). I: Fremtidens kroppsøvingslærer (2019). Cappelen Damm Akademisk

Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar; Inge, Vinje
Hvordan utdanne kroppsøvingslæreren? Snu lærerutdanningen på hodet (2019). I: Fremtidens kroppsøvingslærer (2019). Cappelen Damm Akademisk 

Vinje, Erlend Ellefsen
Kroppsøvingsfaget i dag og i morgen: hva, hvordan og hvorfor? (2016). I: Kroppsøvingsdidaktiske utfordringer (2016). Cappelen Damm Akademisk

Vinje, Erlend Ellefsen; Brattenborg, Steinar
Vurdering i kroppsøvingsfaget - gamle og nye utfordringer (2016). I: Kroppsøvingsdidaktiske utfordringer (2016). Cappelen Damm Akademisk

Vinje, Erlend; Vinje, Vegard
Praksisfellesskap i skolen (2015). I: Skolebasert kompetanseutvikling - organisasjonslæring for delingskultur (2015). Gyldendal Akademisk

Vinje, Erlend Ellefsen
Baseskoleutbygging: ulike posisjoner og diskurser. Norsk pedagogisk tidsskrift 2015 ;Volum 99.(6)

Vinje, Erlend
Kampen om skoleanlegget - historikken bak baseskolene. FORMakademisk 2013 ;Volum 6.(3)

Vinje, Erlend
Tilpasset opplæring i ulik skolearkitektur. FORMakademisk 2013 ;Volum 6.(1) 

Vinje, Erlend
Baseskoler og viktige lærerkompetanser. Hva mener lærerne?. FORMakademisk 2011 ;Volum 4.(2) 

Vinje, Erlend
Baseskoledebatten i media - hvem mener hva og hvorfor?. FORMakademisk 2011 ;Volum 4.(1)

Vinje, Erlend
Baseskoler. En kritisk diskursanalyse av teksten Baser fra Rådgivningstjenesten for skoleanlegg. FORMakademisk 2010 ;Volum 3.(2)