Eva Sauvage

Eva Sauvage

Spesialbibliotekar

Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering
Bibliotekseksjon
Campus Vestfold (A2-8)
Jeg er leder av universitetsbibliotekets e-ressursgruppe og svarer gjerne på spørsmål knyttet til digitale medier og databaser. Som kontaktbibliotekar for HiU her i Vestfold driver jeg også med undervisning og veiledning av studenter og forskere i spørsmål som handler om bruk av litteratur som blant annet informasjonssøking, vurdering av kilder og bruk av kilder i tekst.

Ansvarsområder

 • Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap (kontaktbibliotekar)
 • E-ressurser og digitale medier
 • Hjelp og veiledning til studenter og ansatte (søk og referanseteknikk)
 • Gir hjep til forskere i spørsmål om publisering, Open access, Cristin osv.
 • Bistår stipendiater med å publisere doktoravhandlinger
 • Jeg jobber også i skranken 
 • Fjernlån

Kompetanse

 

 • Cristin
 • EndNote
 • Informasjonssøking
 • Kildebruk og referanseteknikk

Interesseområder

 • Studenters informasjonsadferd
 • Biblioteket som danningsarena ved universitetet
 • Mediebruk i en digital tidsalder

 

CV

 • 2013 - Spesialbibliotekar ved biblioteket Vestfold, USN
 • 2009 - 2013 Spesialbibliotekar ved Gunnerusbiblioteket, NTNU UB
 • 2008 - 2009 Avdelingsleder Spesialsamlingene ved Gunnerusbiblioteket, NTNU UB
 • 1998 - 2008 Spesialbibliotekar ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, avd. teknologi