Eyvin Bjørnstad

Eyvin Bjørnstad

Førstelektor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Vestfold (E2-28)
Fagområder Folkehelse og Ernæring. Har et særlig ansvar for læringsplattformen Canvas

Ansvarsområder

  1. Emneansvarlig BS-HFA20 Helsefremmende og forebyggende arbeid
  2. Superbruker Canvas på Bakkenteigen, instituttene på Helse- og sosialvitenskap

Kompetanse

Master Ernæringvitenskap UiO

Master Folkehelsevitenskap UiT

Førstelektor 2005

CV

Utdanning utover Cand.Mag grad:

 

Cand.Scient i ernæring (UiO)

Bjørnstad, E. (1993) Jernstatus og kosthold hos 13- og 14- åringer i Finnmark, Cand. scient oppgave i ernæring, Avdeling for kostholdsforskning, Nes, M. and Borch-Iohnsen, B., Universitetet i Oslo, Oslo

 

Master of public health (UiTø)

Bjørnstad, E. (1994) Kostholdsintervensjon blant ungdom - teoretisk grunnlag og effektvurdering, Master of public health, Institutt for samfunsmedisin, Søgaard, A. J., Universitetet i Tromsø, Tromsø

 

Førstelektor i Folkehelse ved bedømming mars 2006 – Høgskolen i Vestfold

 

 

 

Undervisning/veiledning i Helsefremmende og forebyggende arbeid ved Høgskolen i Vestfold:

 

Master i helsefremmende arbeid: Helsefremmende arbeid og praktiske metoder (2004-

Helse og omsorg i plan: Fagansvarlig for videreutdanning (30 studiepoeng) 2012-

Helse i plan: Fagansvarlig for fordypningsenheten (15 studiepoeng) 2007 –2010

Trygge lokalsamfunn: Prosessveileder, Vestfold.  Oppdrag fra 2005-2012

Trygge lokalsamfunn: Prosessveileder, Sogn og Fjordane. Oppdrag 2012-

Overvekt hos barn og unge Kursansvarlig for (15 studiepoeng) 2010-11

Bachelor Sykepleie: Folkehelsearbeid; helsefremmede og forebyggende arbeid 1999-

Publikasjoner - liste fra Oria