Fredrik Hansen

Overingeniør

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for elektro, IT og kybernetikk
Campus Porsgrunn (B-184)

Kompetanse

Bachelor Informatikk og Automatisering, USN