Gro Helen Eri

Overingeniør

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for elektro, IT og kybernetikk
Campus Porsgrunn (B-257B)

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner

Publikasjoner

Hagen, Svein Thore Wærstad, Gro Helen Eri.
Inntak av søkere direkte fra yrkesfaglig studieretning til 3-årig ingeniørutdanning ved Høgskolen i Telemark, "Y-VEI for alle". Porsgrunn: Høgskolen i Telemark 2011 (