Gry Helen Aasland

Førstekonsulent

Avdeling for utdanning og studiekvalitet
Seksjon for eksamen
Campus Notodden (S-209)
Eksamens konsulent

Ansvarsområder

Eksamens kontoret

Kompetanse

CV

Utdannelse

1983-1986      Sogn Videregående yrkesskole

 

Arbeidserfaring og praksis

2000-2016      Datametrix

2012-2016 Change Mangager for Datamertrix sine kunder. Avholde cab møter, approve/rejecte changer. Påse at changer blir utført på en korrekt måte fra planlegging til utførelse.

2009-2016 Change Manager for prosjekt fase for Oslo kommune, ansvarlig for     alle ordre og endringer /changes. Slik at all SLA og OLA. Tett samarbeid med Oslo kommune. 

2008-2009 Service Rescource Coordinator ,Koordinerte ca 65 teknikere og hadde ansvaret for større planlagte changes og varsling ut til kunder og internt.

2000-2008 Service Coordinator ,bygget opp nytt service senter for Datametrix. Sørge for at rutiner internt og externt ble overholdt slik at ITIL kunne gjennomføres.

1999-2000      Dagligleder, Steinars Hårstue, Daglig drift og ansvar for 7 medarbeidere.

1989-1999      Eier og dagligleder av Gry salong 1

1988-1989      Frisør, Karlsrud Frisør

1986-1988      Lærling i frisørfaget, Karlsrud Frisør

 

Kurs

2014               ITIL

2009               ITIL

2001               Basic data communication

 

Svennebrev

1988               Frisørfaget

 

Språk

Engelsk muntlig, behersker godt

Engelsk skriftlig, behersker godt

 

 

 

 

Publikasjoner