Håkon Svendsen

Håkon Svendsen

Universitetslektor

USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi og IT
Campus Bø ()
Master Degree (Master of management ) med spesialisering bl.a. økonomistyring, strategisk ledelse, og investering og finansiering og Leadership navigation fra Handelshøyskolen BI. Har operasjonell erfaring i strategiarbeid, ledelse, økonomistyring, finans, analyser(økonomi, strategi), prosjektstyring , regnskap fra A til Å og rapportering til eier/styre og toppledelse . Har også erfaring i forretningsutvikling, oppkjøp av virksomheter (utarbeide due diligence), implementering av nye virksomheter i et større konsern, etablering av konsernmodell, re vitalisering, effektivisering av verdikjeden og etablering av nye forretningsområder. Har som bi-jobb, forelest i over 13 år på Høyskolen i Telemark (HIT) / USN som fagansvarlig høyskole/universitets lektor innen fagområder som bedriftsøkonomi, innføring i Regnskap, finansregnskap med analyse, driftsregnskap og budsjettering . Har også undervist i matematikk på Søve videregående VG3 (2PY). Har leder-erfaring i fra energibransjen i 13 år, entreprenørbransjen(elektro) 13 år og forskjellige produksjonsbedrifter i over 5 år.

Kompetanse

Arbeidserfaring:

2017-08 - Eksterngransking (endring av navnet Norproff AS)

Sonesjef Østlandet:

Arbeidsoppgaver som gransking, analyser, avdekke økonomisk kriminalitet og utroskap,  sakkyndig i rettsaker, 

2013-04 ‑ 2017-08 Norproff AS
Bedriftsrådgiver, QHSE Advisor:
Kompetanse innen:Administrasjon, Risikostyring, Kvalitetssystemer,Kvalitetsrevisor, Finans, Strategisk ledelse, Regnskap (A til Å), Skatt, Økonomistyring, Prosjekt ledelse, Gransking.
 

2010-08 ‑ 2013-04 Kragerø Eneri AS
Administrerende direktør/ Konsernsjef

2008-10 ‑ 2010-08 Corus Byggesystemer AS/ Tata steel
Økonomidirektør/Finacial Controller

2001-11 ‑ 2008-10 Statkraft Energi AS
Stabssjef
Stilingen innebar ansvar for HMS, kvalitet, Økonomi og personal, men ble spisset mot økonomi
(Controller) med sentrale oppgaver innen VVO-analyser, økonomiske-analyser, økonomi rapportering,
måltalloppfølging, prognoseprosess, samt grunnlagsdata til Balansert Mål Styring for forretningsområdet
kraft produksjon. Jobbet mye med lønnsomhetsanalyser i prosjekter, og analyser med
skatteberegninger/fordelinger mellom flere kommuner m.m. Har også jobbet med utenlandsprosjekter i
Makedonia og Albania. Har videre laget mange modeller for kostnadsoppfølging, analyser og drevet bl.a.
opplæring i prosjektstyringsverktøyet cProject i SAP.
 

1989-07 ‑ 2001-11 Sønnico Installasjon AS
Økonomisjef/Controller

1986-01 ‑ 1989-06 Ulefoss Karosseriofabrikk AS
Økonomisjef/direktør

1984-08 ‑ 1986-01 Teli AS
Økonomisjef

1983-01 ‑ 1984-07 Telemark data AS
Systemerer/Progammerer

Utdanning:

2003-03 ‑ 2003-12 NTNU
Spesialisering i Prosjektledelse
1996-08 ‑ 1999-06 handelshøyskolen BI
Degree Master of management
Spesialisering i Strategisk ledelse, investering og finansiering og Leadership navigation
1992-08 ‑ 1993-06 Handelshøyskolen BI
Management /fordypning i økonomistyring og skatt.
1982-08 ‑ 1982-12 HIT Bø i Telemark
Revisjon
1981-08 ‑ 1982-06 HIT Bø i Telemark
1 årig studium i mattematikk
1979-08 ‑ 1981-06 HIT Bø i Telemark
Høyskole-kandidat m/mange tilleggsfag


 


 

CV

Publikasjoner