Hanna Kavli Lodberg-Holm

Stipendiat

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for natur, helse og miljø
Campus Bø ()
Hanna Kavli Lodberg-Holm er stipendiat i atferdsøkologi og tar en doktorgrad innenfor det Norske Beverprosjektet. Hennes doktorgrad dreier seg om beverens diett, matsøk og påvirkning på vegetasjonen.

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner