Hanne Viken

Universitetslektor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Vestfold ()
Underviser i innovasjon og entreprenørskap

Ansvarsområder

Emneansvar:

  • Entreprenørskapspsykologi
  • Anvendt entreprenørskap (design thinking)
  • Strategisk Endringsledelse MBA (NORD universitetet)
  • The Entrepreneur and Society
  • Produktutvikling

 

Kompetanse

Tidligere gründer med utdannelse som KaosPilot med en Master i Ledelse. 

CV

LinkedIn