Hedda Synøve Birgitta Finstad

Fakultetsrådgiver

Handelshøyskolen
Adm, Handelshøyskolen
Campus Vestfold (D3-92)

Ansvarsområder

  • Kvalitetsutvikling
  • Studie - og emneplaner
  • Kvalitetssystem
  • Kvalitetsråd
  • Campusovergripende programutvalg Bachelor i IT og infomasjonssystemer
  • Rekruttering og informasjon 
  • Internasjonalisering

Kompetanse

Master i pedagogikk, Pedagogisk-psykologisk rådgivning