Hege Ballari Rindal

Hege Ballari Rindal

Øvingslærer i markedsføring

USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, markedsføring og jus
Campus Ringerike ()