Kari Krogstad

Kari Krogstad

Førstelektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Porsgrunn (D-3158)
Jeg forsker for tiden på religion i barnehage og veileder to barnehager i Telemark i tilknytning til den nasjonale etterutdanningsstrategien "Kompetanse for mangfold 2013-2017"

Ansvarsområder

  • Religion, livssyn og etikk i PEL i grunnskolelærerutdanningen
  • Samfunn, religion, livssyn og etikk i kunnskapsområdet SRLE barnehagelærerutdanningen
  • Religionsdidaktikk på praktisk-pedagogisk utdanning

Kompetanse

CV

Publikasjoner

Publikasjoner

Fagfellevurderte tidsskriftsartikler

Krogstad, K. (2016). The multicultural and multi-religious Norwegian kindergarten. Journal of Religious Education, 64(1), 1–13. doi:10.1007/s40839-016-0024-2.

Hidle, K.-M. W. & Krogstad, K. (2015). Er det mange måter å være norsk på? - En empirisk studie av arbeid med minoritetsreligioner i religiøst mangfoldige barnehager. Prismet, 66(3), s. 155–167.

Krogstad, K. & Hidle, K.-M. W. (2015). Høytidsmarkering i religiøst mangfoldige   barnehager. Nordisk barnehageforskning, 9(6), s. 1–17.

Krogstad, K. (2015). På leting etter religion. En diskursanalyse av begrepet «det flerkulturelle» i politiske tekster om barnehage. Norsk pedagogisk tidsskrift, 99(1), s. 3–14.

Krogstad, K. (2014). Høytidsmarkering i barnehagen. Tidsskriftet FoU i praksis, 8(2), s. 51–69.

Krogstad, K. (2012). En undersøkelse av RLE-faget med blikk for det lokale. Prismet, 63(2–3), s. 143–155.

 

Fagfellevurdert bidrag i vitenskapelig antologi

Krogstad, K. (2016). Den flerkulturelle barnehagen – idé og realitet. I Y. Bakken & V. Solbue (red.), Mangfold i barnehagen. Fra politisk vilje til flerkulturell virkelighet? (s. 27– 47). Bergen: Fagbokforlaget.

 

Bidrag til bok

Krogstad, K. (2012). Høytider i barnehagen: koselig jul, brutal påske? I A. Aicher (red.), Høytider, rammer og muligheter (s. 76–90). Oslo: IKO Forlaget.