Kenn Steger-Jensen

Kenn Steger-Jensen

Professor

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for maritime operasjoner
Campus Vestfold (D3-50)
Profil go to http://vbn.aau.dk/da/persons/kenn-stegerjensen(f05fce78-1a1d-4e87-b5c9-1be765939b78).html

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner