Kerstin Sonesson

Dosent

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for matematikk og naturfag
Campus Notodden ()