Kjetil Horgmo

Kjetil Horgmo

Spesialrådgiver

Rektors stab
Campus Vestfold (G4-19)

Ansvarsområder

  • Beslutningsstøtte og utredning for rektoratet
  • Virksomhetsstyring ved USN
  • Utvikling av USNs organisasjon, arbeidsmåter og interne fungering
  • Bistand til samordning av administrative fellestjenester
  • Deltakelse i ulike utviklingsprosesser og prosjekter

 

 

 

 

Kompetanse

Jeg er utdannet cand.psychol (psykolog) fra UiO i 1985, og har senere spesialisert meg i arbeids- og organisasjonspsykologi. Har ca åtte års erfaring med organisasjons- og ledelsesutvikling i statsforvaltningen, har arbeidet med helse-, miljø- og sikkerhet i ti år, og har mangeårig ledererfaring fra kommunal- og statlig virksomhet. Da jeg ble ansatt som personal- og organisasjonsdirektør ved daværende Høgskolen i Telemark i 2011, kom jeg fra en stilling som avdelingsdirektør for en fagavdeling i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Før tiltredelse i rektors stab, arbeidet jeg tre år som fakultetsdirektør på Fakultet for helse- og sosialvitenskap. Jeg har interesse og kompetanse innen prosessledelse, ledelsesutvikling og endringsprosesser i organisasjoner,

CV

For cv se linkedin

Publikasjoner