Klaus-Joachim Jens

Instituttleder

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi
Campus Porsgrunn (B-142)