Kristian Holen Nymark

Stipendiat

Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Bø (2-340)
I prosjektet "Norsk presse og svensk sensur 1814-1844" undersøker jeg hvordan Karl Johan og hans norske regjering forsøkte å kontrollere norsk presse i årene etter 1814. I tillegg vil jeg finne ut hvordan disse sensurerende handlingene virket i samspill med tidens poltiske kultur og ytringskultur.

Ansvarsområder

  • Undervisning innen nyere norsk historie
  • Veiledning av bachelorstudenter i historie