Kristian Holen Nymark

Universitetslektor

Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Bø (2-370)
Opprinnelig stipendiat, universitetslektor høsten 2018. I doktorgradsprosjektet "Norsk presse og svensk sensur 1814-1844" undersøker jeg hvordan Karl Johan og hans norske regjering forsøkte å kontrollere norsk presse i årene etter 1814. I tillegg vil jeg finne ut hvordan disse sensurerende handlingene virket i samspill med tidens poltiske kultur og ytringskultur.

Ansvarsområder

  • Undervisning innen tidlig nytid og norsk 1800-tallshistorie
  • Veiledning av bachelorstudenter i historie

Kompetanse

Publikasjoner