Kristin Bakke Lysdahl

Førsteamanuensis

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for optometri, radiografi og lysdesign
Campus Drammen (13016)

Ansvarsområder

  • underviser og veileder radiografer på Bachelornivå, hovedtema er forskningsmetode og etikk
  • emneansvar for RADSAM530 - Samfunnsfag og RADFOR 610 - Becheloroppgaven.
  • medansvar for studieretningen “Stråling i diagnostikk og behandling” på Master i klinisk i helsearbeid, revidert med tre nye nettbaserte kurs som kan søkes uavhengig av opptak til master som helhet. Planlagt oppstart: Emne 1 "Strålevern og HMS" (Norsk/skandinavisk målgruppe) 15 ECTHøst 2019, Emne2 "Justification and skill mix in radiology" (Engelsk/internasjonal målgruppe) 15 ECT Høst 2018, og Emne3 "Quality assurance and optimisation in radiology" (Engelsk/internasjonal målgruppe) 15 ECT Vår 2019
  • biveileder for 2 PhD studenter og pt. 3 master studenter, både internt på HSN og eksternt.

Kompetanse

Jeg har ca. 6 års klinisk praksis som stråleterapeut ved Det Norske Radiumhospital. Deretter har jeg undervist stråleterapeuter og radiografer ved HiO/HiOA siden tidlig 1990-tall, med avbrudd for videre skolering. Senest PhD (2012) (https://www.duo.uio.no/handle/10852/28018) og Post doktor (2013-2015) i et Europeisk prosjektet om medisinsk metodevurdering (http://www.integrate-hta.eu/), hvor jeg bl.a. ledet en sentral arbeidspakke. Både PhD og Post doktor arbeid var ved Seksjon for medisinsk etikk, UiO. For tiden er min forskningsaktivitet hovedsakelig knyttet til veiledning av to PhD-kandidater, som begge arbeider med kvalitet i radiologitjenesten, i form av hhv. guidelines og mobile røntgen-tjenester.

Ved høgskolen har jeg med jevne mellomrom hatt en sentrale rolle i utvikling fag-/programplaner. For Bachelorprogrammet i radiografi, senest ved innføring av kvalifikasjonsrammeverket. For høyere nivå, i utarbeidelse av den første studieplan for Videreutdanningen i Stråleterapi og et masteremne i Medisinsk strålebruk (2013). Samarbeid med praksisfeltet har også vært en del av mitt i arbeid, f.eks. i planlegging og koordinering av praksis for studentene, og i planlegging og gjennomføring av Bacheloroppgaver. Jeg har sittet i Rådet for radiografetikk i 3 perionder (12 år) og har bidratt til utvikling av etiske retningslinjer og spredning av etikk-kompetanse i radiografmiljøet. Ellers er jeg nå engasjert i Radiograffaglig forskerforum og ser samarbeid mellom utdanning og helsetjenesten om forskning innen radiografifaget (f.eks. for å sikre at innføring og anvendelse av ny teknologi er kunnskapsbasert) som en forutsetning for kvalitetsutvikling i begge sektorer.

CV

Se engelsk profil

Publikasjoner

Se engelsk profil