Kristoffer Berntsen

Hovedbibliotekar

Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering
Bibliotekseksjon
Campus Rauland ()

Ansvarsområder

  • Forskingsdata
  • Deltakar i bibliotekleiargruppa
  • Undervisning
  • E-postlister
  • Bibliotekleiar Rauland

Kompetanse

  • Forskingsdata
  • Open vitskap
  • Informasjonsattfinning
  • Zotero
  • Python

CV

Publikasjoner