Lisbet Karlsen

Førstelektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for matematikk og naturfag
Campus Vestfold (D2-30)
Underviser i matematikkdidaktikk i lærerutdanningene med størst fokus på grunnskolelærerutdanningen 5-10. Er opptatt av god matematikkundervisning med eleven i fokus, utforsking og fagsamtaler i matematikk. Har også jobbet i mange år med utvikling av profesjonsverksted.

Ansvarsområder

  • Grunnskolelærerutdanning (matematikk) GLU 5-10

Kompetanse

  • Lærerutdanning og 24 års erfaring med undervisning på alle trinn i grunnskolen (lengst erfaring fra ungdomstrinnet)
  • Undervisning i grunnskolen med hovedvekt på fagene matematikk, naturfag, engelsk og IKT
  • Hovedfag i matematikkdidaktikk
  • Undervisning og FOU-arbeid ved USN (tidligere HiVe, HBV og HSN) fra 2002
  • Har sittet i styret for LAMIS sentralt og lokalt
  • Jobber med utvikling av profesjonsverksted (startet med et Besøkssenter i matematikk i 2002 - nå profesjonsverksted for alle studenter i flere fag)

Forskernettverk

  • Klasseromforskning og kvalitet i undervisning
  • Matematikkdidaktikk

CV

Publikasjoner

Mortensen-Buan, A.B. og Karlsen, L. (2017). Leseferdighet og tekstoppgaver i matematikk. I K. Kverndokken, N. Askeland og H.H. Siljan (red) Kvalitet og kreativitet i klasserommet – ulike perspektiver på undervisning. Bergen: Fagbokforlaget

Karlsen, L. (in press). Tenk det! Utforsking, forståelse og samarbeid – elever som tenker sjæl i matematikk. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Karlsen, L. (2012). Matematikk i aksjon på ungdomstrinnet. I G. Berg (red) Matematikk i aksjon. Sommerkursrapport 2012. Landslaget for matematikk i skolen.

Karlsen, L. og Maagerø, E.(2010): Lesing av fagtekster i matematikk. I D. Skjelbred og B. Aamotsbakken (red): Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet. Oslo: Novus forlag

Karlsen, L. (2010): Tekstsamtalen i matematikk knyttet til grunnleggende ferdighet i å lese matematiske tekster. I L.M. Hågensen (red): Matematikk – nå snakker vi. Sommerkursrapport 2010. Landslaget for matematikk i skolen.Trondheim: NTNU-Trykk

Karlsen, L. og Maagerø, E. (2009): Figuren som multimodal utfordring i lesing av matematikktekster. I S.V. Knudsen, D. Skjelbred og B. Aamotsbakken (red): Lys på lesing. Lesing av fagtekster i skolen. Oslo: Novus forlag

Vinje-Christensen, P. og Karlsen, L. (2009): Elevaktiv matematikkundervisning. Hvordan omsette didaktisk teori til praksis? I W. Aagre (red): Lærerutdanning for ungdomstrinnet. Oslo: Gyldendal Akademisk

Karlsen, L. (2008): Volum med makaroni. I M.R. Settemsdal (red): Aktiviteter og undervisningsopplegg. Novemberkonferansen 2008. “Geometri – eksperimentering og utforsking”. Trondheim: NTNU-Trykk

Eik, L. T., Karlsen, L. og Solstad, T. (2007): Lekende læring og lærende lek i en endret skole. Oslo: Pedlex

Karlsen, L. (2007): Besøkssenteret i matematikk ved høgskolen i Vestfold. Tangenten 4/2007, s.53-55. Bergen: Caspar Forlag

Karlsen, L. (2006): Matematikk på Nøtterøy. I Torkildesen, S. H. (red): Matematikk under åpen himmel. Sommerkursrapport 2006, Landslaget for matematikk i skolen. Trondheim: NTNU-Trykk

Karlsen, L. (2002): Matematikkdag på Nøtterøy. Tangenten 2/2002, s.60. Bergen: Caspar Forlag

Karlsen, L. (1999): Matematikkundervisning uten lærebok. Med hovedvekt på Montessoripedagogikken. I T. Dalvang og V. Rohde (red): Matematikk med mening. Rapport fra LAMIS 2. sommerkurs, Nesna 4.-8. august.