Lone Mette Solberg

Seniorrådgiver, Personal

Personal- og organisasjonsavdeling
Seksjon for rekruttering og personalforvaltning
Campus Drammen (15009)
Rådgiver for ledere og ansatte innen HR-feltet. Bistår i spørsmål knyttet til rekrutteringsprosessen, omstilling, sykefraværsoppfølging, konflikthåndtering, lederstøtte m.v. Personalrådgiver for Fakultet for helsevitenskap.

Ansvarsområder

  • Bidra i arbeidet med høyskolens leder- og HR-utviklingsarbeid
  • Lederstøtte og bistår ifm langvarig sykelemdte
  • Bidra i arbeidet med organisasjons- og kompetanseutvikling i høyskolen
  • Bidra i arbeidet med å utvikle et godt arbeidsmiljø og kultur
  • Inngår i lokal beredskapsgruppe i Drammen

Kompetanse

Lederutdanning fra Luftforsvarets befals- og krigsskole

Ledererfaring fra Luftforsvaret og HiBu

Master i organisasjonspsykologi

Cand mag systemering og databehandling